onsdag, februari 25, 2009

Project Live with Art börjar Mars 2009

.

Länge har Astoriahotel varit känt som hotellet med tavlan,
i framtiden kommer Astoriahotel med stor sannolikhet att refereras till som hotellet med tavlorna...

Läs mer om Project Live with Art här... www.oresundart.se

Andra bloggar om: , ,

måndag, februari 23, 2009

Anna Berndtson i performanceaction på Stortorget i MalmöDet upphävda förbudet mot ny kärnkraft blir förkroppsligat i en performance den 25:e februari kl 15 – 16 på Stortorget i Malmö.

Den 5 februari 2009 enade sig Alliansen om att upphäva förbudet mot byggnad av nya kärnkraftverk.

Med anledning av beslutet kommer Anna Berndtson, performancekonstnär, att förkroppsliga detta med en performanceaction på Stortorget i Malmö

Anna säger; ”När Maud Olofsson säger att hon gör det här för sina barn och barnbarns skull, känner jag att jag måste reagera. Vad hon faktiskt gör är att överlämna, inte bara till sina barn och barnbarn, utan också till kommande generationer, det stora och olösta problemet med slutförvaring av atomavfall.”

Performanceactionen äger rum på Stortorget i Malmö
(vid optimistorkestern)
kl. 15 – 16 , den 25:e februari 2009.

torsdag, februari 19, 2009

Kommentar till kulturdebattenI måndags var jag och min syster på Spegeln i Malmö för att lyssna på en direktsänd presentation av Kulturutredningens förslag med efterföljande paneldebatt.
Och som vanligt i liknande sammanhang slogs jag av tanken; Vad pratar ni om?

Visst, alla uttalanden var både intressanta, korrekta och engagerade. Problemet är, som alltid, att alla verkar prata om olika saker, och det roligaste av allt – det är just det de gör.

I min mening finns det inget friare än kultur och konst. Dessa två begrepp innehåller dels allt som finns, allt som har funnits och allt som kommer att finnas. Hur ska man kunna föra en debatt om något som innefattar allt? Dessutom är allas referenser och erfarenheter kring både kultur och konst lika unika som varje individ vilket gör diskussioner om ämnet ytterst svåra att hålla inom ramar som inte ens existerar.

Vad man däremot kan prata om, och som också ägnades en del tid åt under måndagskvällen, är diverse åtgärder för att underlätta livet för…? Kulturen? Konstnärer och kulturutövare? Kulturkonsumenten? Alla?

Ämnet är fortfarande för stort, det måste delas upp.

Ett påstående som ofta slängs ut i luften som en självklarhet är att ändringar måste ske. Varför? Eller kanske ännu viktigare, vem tror sig kunna gå in och styra något som innefattar allt? Hur och var börjar man försöka förbättra något som innefattar allt? Frågan jag också ställer är; Är detta kulturutredningens egentliga avsikt?

Man talade om kommersialismens negativa effekter. Vilka är dessa och vem avgör om de är negativa? Är inte kultur och konst en spegling av verkligheten? Kan politiker och kulturexperter avgöra vad som är negativt? Är det inte upp till konstutövaren själv? Finns det någonting som är negativt i konstens värld? Genom att dela ut stipendier och bidrag skapar man en selektion. Vem avgör om urvalet är rättvist, speglande eller ens positivt?

Något som alla dock tycktes vara rörande överens om var att medel skulle delas ut till kulturen i en eller annan form efter en kvalitetsbedömning. Vad man dock inte kunde enas om var vem som skulle göra den kvalitetsbedömningen. Mitt förslag är; Konstnärerna och kulturutövarna själva, samma konstnärer och konstutövare som nu även ska anta rollen som entreprenörer.
Nu börjar vi närma oss något som man faktiskt kan föra en debatt om. Medel ska delas ut och konstnärer ska bli entreprenörer. Det ena ska inte utesluta det andra.

Jag tror på den här modellen, jag har trott på den här modellen så mycket att jag i femton år har varit kulturentreprenör. Det finns bara ett problem, modellen fungerar inte. Som kulturentreprenör hamnar man i limbo. Det ena utesluter det andra. Man vistas mitt emellan två världar och man känner sig inte välkommen någonstans. Man är inte välkommen in i sfären där kultureliten regerar eftersom man antagligen är smittad av kommersialismens negativa effekter, och man är inte välkommen in i näringslivet eftersom man är för flummig, känslostyrd och pratar i termer som ingen förstår.

Detta har gett effekter i mitt liv som visserligen har främjat mitt konstnärskap, men som också gjort mitt liv förbannat svårt att leva ibland. Jag tror att jag nådde botten dagen då jag efter en längre tids svårigheter blev ombedd av både försäkringskassan och arbetsförmedlingen att skaffa mig ett riktigt jobb. Jag svarade att jag har ett riktigt jobb, jag är konstnär och har egen firma, jag är bara tillfälligt sjuk. Mitt uttalande möttes av tomma blickar och uttryckslösa ansikten. Det var tydligt att de inte förstod. Jag fortsatte därefter med mitt och sörjde den tid jag hade slösat på att försöka passa in.

Jag har fler exempel på att modellen inte fungerar. Min syster Anna Berndtson, också hon konstnär och egen företagare, har ansträngt sig sedan en längre tid med att lämna in en korrekt deklaration. Det går inte. Hon har varit på informationsmöten, bokat tider med diverse experter på skatteverket, betalat stora summor till bokföringskonsulter och revisorer och innerligt kämpat med att få svar på hur en internationell performancekonstnär ska föra sin bok och deklarera.

Hon har inte fått några tillförlitliga svar. Hon har däremot blivit inkallad till skatteverket vid flera tillfällen eftersom hennes deklaration inte är godkänd. Hur hon ska göra kan ingen svara på men att den inte är korrekt är alla överens om.

Det har nog aldrig varit politikers sak att lägga sig i kulturen, kulturen och konsten klarar sig trots allt ganska bra utan hjälp, men om det är så att man ärligt och innerligt vill hjälpa till och uppmuntra konstnärer att bli entreprenörer så efterlyser jag en kännbar skattelättnad samt en klar och tydlig linje för hur det är tänkt att vi ska sköta våra företag. Modeller för detta finns redan i andra närliggande länder, till exempel Tyskland.

Det är inte svårt att identifiera en konstnär. En konstnär lämnar tydliga avtryck efter sig, vare sig den driver ett företag eller är representerad i officiella kulturella sammanhang. Det är inte heller svårt att öppna upp en kulturell verklighet i vilken alla får plats. Det ena får inte utesluta det andra. I en idealisk värld blir den som ser sig själv som kulturutövare accepterad av båda de sidor som idag skapar en klyfta för dem som redan försöker leva som kulturentreprenörer. Vi lever olyckligtvis inte i en idealisk värld än, men om kulturutövare har fördelar på båda sidor kan vi lämna valet till den det berör och låta krafterna i konstens värld hitta sina egna vägar. Det borde inte alls vara svårt att uppmuntra kulturen. Vad som däremot är svårt är att få alla att enas kring begrepp och företeelser som hela tiden byter skepnad.

Fortsätt därutöver skicka medel till nationella stoltheter, fortsätt dela ut resurser till snäva konstformer, låt saker som fungerar fortsätta fungera och öppna upp vägar, sinnen och möjligheter. Konsten och kulturen är större än oss alla och det är förmätet av oss att tro att vi kan styra över någonting som innefattar allt.

Jenni Berndtson i samråd med Anna Berndtson

http:/www.jbdesign.nu / http:/www.berndtson-art.net
.
Fler artiklar i ämnet i Sydsvenskan hittar du här ,här, här,här och här

torsdag, februari 05, 2009

Tankar om ÖresundArt

.


Det händer en hel del som vanligt. Stress och brist på tid hör till när man har gjort de val som jag har gjort och ibland glömmer jag att stanna upp. Som tur är har jag ett yrke i vilket jag ibland måste formulera mig, och bara nu i dagarna fick jag chans att reflektera över vad som har hänt sedan ÖresundArt var ett faktum.

Det är mycket som är i rörelse under vår tid. Trots detta, eller kanske just på grund av detta, missar vi ibland att ta till oss nya möjligheter och infallsvinklar.

Enligt en berömd bok om konst och dess adjektiv kan man i kapitel tolv läsa att det finns tre huvudvägar för att bäst visa sin konst;

• Kuratorvägen
• Gallerier
• Göranssonmetoden

Det må ha varit alldeles korrekt att påstå detta i stunden då boken skrevs men eftersom vi lever på 2000-talet då saker rör sig i ett ofattbart tempo vill jag ändå tro att fler vägar har uppenbarats sedan dess.

Det finns inget tvivel om att saker och ting är i gungning. Klungan har hunnit ikapp täten och viljor, kunskapsmängder, uppfinningsrikedomar och energier tävlar om att åter ta täten och dra ifrån klungan.

Idag, när alla kan allt, och alla är experter på sina egna unika områden går det kanske inte att ta täten på de gamla beprövade huvudvägarna, istället tvingas vi sticka av mot nya obeprövade vägar på vilka vi har en chans att själva stå som vinnare i en tävling med helt nya regler.

Idag, när alla kan allt, tävlar vi inte längre med vare sig expertis eller skicklighet. Idag vinner den som mest passionerat visar mod och list. Den som står obesegrad vid mållinjen är den som vågade beträda de vägar som var osynliga för dem som fokuserade på att hålla sig kvar och inte halka efter klungan.

Med ÖresundArt vet man inte vilka vägar som kommer att uppenbaras i en framtid. Vad man däremot kan vara säker på att redan nu har möjligheter skapats, som utan ÖresundArt hade varit osynliga för alla inblandade. - Jenni


Läs på http://www.oresundart.se/ om våra kommande utställningar

  • ÖresundArt´s Samlingsutställning, Påsken 2009
  • Projekt "Live with Art" börjar Mars 2009
Andra bloggar om: , , ,